• Slider1_HU.jpg
  • Slider2_HU.jpg
  • Slider3_HU.jpg
  • Slider4_HU.jpg
  • Slider5_HU.jpg
  • Slider6_HU.jpg

 

Serviciile Noastre

 SC Evol Consult SRL oferă clienţilor o gamă completă de servicii, începând de la consiliere continuă pentru identificarea surselor de finanţare adecvate nevoilor beneficiarilor, precum şi consultanţă specializată în toate etapele derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă.

jelzo
Consultanţă de specialitate legată de posibilităţile de finanţare din fonduri nerambursabile
jelzo
Urmărirea posibilităţilor de finanţare
jelzo
Elaborare proiecte de finanţare
jelzo
Studii de fezabilitate
jelzo
Planuri de afaceri, planuri de marketing
jelzo
Posibilităţi de co-finanţare
jelzo
Manegementul de proiect (implementare)
 

În faza de elaborare a proiectelor,oferim următoarele servicii:
•    Consilierea clienţilor privind posibilităţile de finanţare din fonduri europene sau fonduri guvernamentale, adaptate profilului lor;
•    Verificarea eligibilităţii beneficiarilor, a proiectelor şi a tipurilor de costuri;
•    Consultanţă privind posibilităţile de asigurare a co-finanţării;
•    Completarea Cererii de finanţare, Memoriului justificativ;
•    Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice: studii de fezabilitate, documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii etc., inclusiv analize cost-beneficiu, conform legislaţiei în vigoare şi prevederilor Ghidului Solicitantului
•    Elaborarea studiilor de piaţă, a planurilor de afaceri, a planurilor de marketing;
•    Pregătirea documentaţiei necesare obţinerii avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor în vederea depunerii proiectului;

În faza de evaluare a proiectelor, premergătoare semnării contractelor de finanţare, oferim consultanţă pentru elaborarea eventualelor clarificări solicitate de organismele intermediare şi autorităţile de management;

În faza de implementare a proiectelor, oferim următoarele servicii:
•    Consultanţă de specialitate în organizarea procedurilor de achiziţie publică;
•    Elaborarea rapoartelor de progres şi a raportului final;
•    Consultanţă în domeniul managementului financiar al proiectelor, elaborare Cereri de rambursare;
•    Coordonarea echipei desemnate pentru implementarea proiectului;
•    Asigurarea măsurilor adecvate de publicitate conform reglementărilor;
•    Asistenţă oferită beneficiarilor pe tot parcursul derulării proiectului în vederea depăşirii dificultăţilor întâmpinate în implementarea activităţilor proiectului.

 

FINANTARI

PENTRU CONSULTANTA APASATI AICI

Cauta pe site