• Slider1_HU.jpg
  • Slider2_HU.jpg
  • Slider3_HU.jpg
  • Slider4_HU.jpg
  • Slider5_HU.jpg
  • Slider6_HU.jpg

 Gazdaságfejlesztés

1. Regionális Operativ Program (POR)

  A Regionális Operatív Program stratégiai célja a gazdasági, társadalmi, fenntartható és területileg kiegyensúlyozott fejlődés elősegítése, Románia minden régiójában, az egyedi szükségleteknek és erőforrásoknak megfelelően, a városi növekedési pólusokra, az üzleti környezet és az alapinfrastruktúra javítására fektetve a hangsúlyt, annak érdekében, hogy Románia régiói, különösen a kevésbé fejlett régiók, a beruházások számára vonzó helyekké váljanak.

Prioritási tengely 1. Növekedési pólusok – városok fenntartható fejlődésének támogatása
   Beavatkozás területe: 1.1 Integrált varosfejlesztési tervek

Prioritási tengely 2. Regionális és helyi közlekedés infrastruktúra fejlesztése
   Beavatkozás területe: 2.1. A megyei, városi úthálózat korszerűsítése és modernizálása

Prioritási tengely 3. Szociális infrastruktúra fejlesztése

   Beavatkozás területe:
3.1. Egészségügyi szolgáltatások infrastruktúrájának rehabilitációja / fejlesztése / korszerűsítése
3.2. Szociális szolgáltatások infrastruktúrájának rehabilitációja / fejlesztése / korszerűsítése
3.3. Sürgősségi helyzetekben történő beavatkozáshoz szükséges operatív eszközökkel való ellátás javítása
3.4. Egyetem előtti és egyetemi oktatás folyamatos szakmai képzési infrastruktúrájának rehabilitációja / korszerűsítése / fejlesztése

Prioritási tengely 4. A regionális és helyi vállalkozói környezet erősítése

   Beavatkozás területe:
4.1. Regionális és helyi fontosságú üzleti támogatási struktúrák fenntartható fejlesztése
4.2. Szennyezett és használaton kívül ipari telepek rehabilitációja és új tevékenységek fogadására való felkészítése
4.3. Mikro-vállalkozások támogatása

Prioritási tengely 5. A regionális és helyi turizmus fenntartható fejlesztése
   Beavatkozás területe:
5.1. A kulturális örökség restaurálása és hosszú távú értékesítése, kapcsolódó infrastruktúra létrehozása és modernizálása
5.2. Sajátos infrastruktúra létrehozása, fejlesztése és modernizálása a turisztikai potenciállal rendelkező természeti erőforrások hosszú távú értékesítésének érdekében.
5.3. Turisztikai potenciál értékesítése és a szükséges infrastruktúra létrehozása a romániai régiók turisztikai vonzerejének növelése érdekében


 

 

2. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (POS-CCE),


   A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program általános célja a romániai vállalatok termelékenységének növelése az Unió átlagos termelékenységi szintjétől való eltérések csökkentése érdekében.

Prioritási tengely 1. Innovatív és öko - hatékony termelési rendszer

Beavatkozás területe:
1.1. Kis és középvállalkozásokra fókuszált termelési beruházások és piaci versenyre való felkészítés
1.2. Kis és középvállalkozások hitel és finanszírozási lehetőségei
1.3. fenntartható vállalkozói szellem fejlesztése

Prioritási tengely 2. Turisztikai potenciál értékesítése és a szükséges infrastruktúra létrehozása a romániai régiók turisztikai vonzerejének növelése érdekében

Beavatkozás területe:
1. kutatás egyetemek – kutatás központok és vállalkozások részvételével a gazdaságban alkalmazható eredményekért.
2. kutatás + fejlesztés és innovációs infrastruktúra valamint az igazgatási képesség beruházások révén való fejlesztése
3. kutatás + fejlesztés és innováció támogatása a vállalkozások számára.

Prioritási tengely 3. Innováció és kommunikációtechnológia a magánszféra és közintézmények számára

Beavatkozás területe:
1. információtechnológia alkalmazásának támogatása
2. az e-gazdaság fejlesztése

Prioritási tengely 4. Az energetikai hatékonyság és szolgáltatás biztonságának növelése és éghajlatváltozás hatásainak csökkentése jegyében

Beavatkozás területe:
1. hatékony és fenntartható energia (az energetikai rendszer hatékonyságának javítása és fenntartható fejlesztése környezeti szempontok szerint)
2. megújuló energiaforrások kihasználása

  Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA),

  - amely olyan beruházásokat támogat, melynek célja a mezőgazdasági, az erdészeti szektor versenyképességének növelése, a környezetvédelem, az életszínvonal javítása és a gazdasági tevékenységek diverzifikálása a vidéki környezetben

Prioritás tengely 1 – Agrár- és erdészeti szektorok versenyképességének növelése
112 Fiatal gazdák megtartása a vidéki környezetben
121 Mezőgazdasági üzemek korszerüsítése
123 Mezőgazdasági és erdészeti termékek hozzáadott értékének növelése
141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă
142 Rendelkezés „Înfiinţarea grupurilor de producători

Prioritás tengely 2
2.1.1. Kiegészítő támogatások hegyvidéki hátrányos helyzetű területen gazdálkodóknak
2.1.2. Kiegészítő támogatások hátrányos helyzetű területen gazdálkodóknak – más mint a hegyvidéki zónák
2.1.4. Agrár-környezetvédelmi kifizetések
2.2.1. Mezőgazdasági területek első erdősítése

Priorítás tengely 3 – A vidéki térség életszínvonala és a falusi gazdasági tevékenységek diverzifikálása
312 Mikro-vállalkozások létrejöttének támogatása
313 Turisztikai tevékenységek támogatása
322 Falvak renoválása, fejlesztése, falusi örökség konzerválása és javítása

Prioritás tengely 4
4.1.1. A mezőgazdasági és erdészeti szektorok versenyképességének növelése
4.1.2. A vidéki térség és környezet javítása
4.1.3. Életminőség és a vidéki gazdaság diverzifikálása
4.2.1. Együttműködési projektek megvalósítása
4.3.1. A köz- és magánszféra együttműködésének építése
4.3.2. Helyi Akciócsoport működése, kisrégió animálása


 

Környezetvédelem

Környezetvédelem Operativ Program (POS-MEDIU), AEM

Mezőgazdaság és élelmiszeripar

Európai Alap a Mezőgazdaságnak és Vidékfejlesztésnek  (FEADR)


 

 

Turizmus fejlesztése

Regionális Operativ Program (POR),
Európai Alap a Mezőgazdaságnak és Vidékfejlesztésnek (FEADR)


 

 

Vidékfejlesztés

Európai Alap a Mezőgazdaságnak és Vidékfejlesztésnek (FEADR),
Regionális Operativ Program (POR)


 

 

Humán erőforrás fejlesztés

Humán Erőforrás Operativ Program  (POS DRU)


 

 

Településfejlesztés

Regionális Operativ Program (POR), Európai Alap a Mezőgazdaságnak és Vidékfejlesztésnek  (FEADR)

 

TÁMOGATÁSOK

Keresés